גדרי שעת הדוחק והסתמכות על דעת יחיד בהלכה

גדרי שעת הדוחק והפסד מרובה וכן הכלל כדאי הוא פלוני לסמוך עליו בשעת הדוחק

מקורות: גמרא – ברכות – ח:-ט. נידה ו. רמב"ם אהבה.

תאריך: 
07/08/15 כ"א אב התשע"ה
x

Audio Playlist