דילוג לתוכן העיקרי

פרגולה מעץ וקורות בטון או מתכת - דין ערב סכך כשר בסכך פסול לדעת הרמב"ם

23924 (07-10-2015)

דיני כשרות הסוכה
1. כשרות פרגולה לסוכה
2. סוכה עם דפנות מבד יוטה
3. סכך המונח על קורות בטון או שיפודי מתכת
4. עירוב סכך כשר עם סכך פסול
5. כשרות סוכה אשר נמצאת תחת אילן או תחת מרפסת או תחת בגדי כביסה
מקורות: גמרא סוכה דפים: ט:, יא. טו.-טו: רמב"ם משנה תורה הלכות סוכה.

The website encountered an unexpected error. Please try again later.