תקנת כהן לוי וישראל בקריאת התורה שיעור ב

שעור שני ואחרון בסדרה

נתפרדה החבילה – משמעותה ההלכתית
האם "דמים מוכיחים" עוקפים את התקנה?
מקורות: גמרא, גיטין, נט, א – ס, א
רבינו, תפילה, יב, יח-יט

תאריך: 
23/10/14 כ"ח תשרי התשע"ה
x

Audio Playlist