לוח דיגיטלי בבית הכנסת בשבת - שטרי הדיוטות וכתב המהלך תחת הצורות

מקורות: גמרא שבת דף קמח עמוד ב. רמב"ם הלכות שבת.

תאריך: 
14/02/16 ד' אדר א' התשע"ו
x

Audio Playlist