לוח דיגיטלי בבית הכנסת בשבת - שטרי הדיוטות וכתב המהלך תחת הצורות

מקורות: גמרא שבת דף קמח עמוד ב. רמב"ם הלכות שבת.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪