דילוג לתוכן העיקרי

מידות טהורות והשקפה טהורה

מתוך ערב התחזקות במלאות שלושים לפטירתו של מארי סעדיה יצחק הלוי ע"ה

בוידאו: מה יותר משמעותי קמיע או מצווה?
ועוד.. על מעלות המידות וההשקפה של חכמי תימן בדורות האחרונים.