איברים תותבים וביוניים בהלכה - חלק ג

נושא הלכתי רלבנטי: מלאכות, איסורים ועשיית מצוות כלאחר יד

לענין שבת: גמרא שבת, סה, א – סו, א רבינו, הל' שבת
לעניין מצוות חליצה יבמות, קא, קג, קה

תגיות: 
תאריך: 
04/03/16 כ"ג אדר א' התשע"ו
x

Audio Playlist