דילוג לתוכן העיקרי

תוספת שבת ותוספת יום כיפורים

מקורות:
גמרא יומא, דף פא עמוד א – פא עמוד ב.
ראש השנה ח עמוד ב – ט עמוד ב
רבינו, הלכות שבת והלכות שביתת עשור.