דילוג לתוכן העיקרי

סדר מנהג יהדות תימן בסעודת מצווה לחתן וכלה

"סעודת מצווה" לרגל נישואי אברהם והילה כהן הי"ו שנערכה ביום י"א אלול תשע"ו באלעד בהדרכת מו"ר רבי רצון ערוסי יצ"ו שניצח על הסעודה בטוב טעם ודעת.

כידוע, לסעודה הראשונה שלאחר הנישואין ("סעודת מצווה") מנהגים ייחודיים אשר מיחדים אותה משאר סעודות שבעת ימי המשתה, כגון מנגינה מסוימת לשירים (נשוד), שירות שונות, דורון לכלה (געלת אלחריוה), חתן מוזג ערקי למסובים וכו'.