דילוג לתוכן העיקרי

איסור תחומין בימינו חלק א

מקורות: גמרא, עירובין, נז, א. רבינו, הל' שבת.