איסור תחומין בימינו חלק א

מקורות: גמרא, עירובין, נז, א. רבינו, הל' שבת.

תגיות: 
תאריך: 
11/11/16 ט' חשון התשע"ז
x

Audio Playlist