האם מותר לרופאים ולכוחות בטחון לחזור ממקום עבודתם לביתם ביום שבת?

האם מותר לרופאים ולעובדי סיעוד ולקרובי משפחה לחזור ביום שבת מביה"ח לביתם, כשטיפלו בחולה שיש בו סכנה?
מה דין חיילים וכוחות בטחון משטרה וכדומה בעניינים אלו?

מקורות:
גמרא, עירובין, דף מד, יומא, דף פד. רבינו, הלכות שבת.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪