איסור תחומין בימינו חלק ג

מקורות: גמרא, עירובין, נז, א. רבינו, הל' שבת.

תגיות: 
תאריך: 
25/11/16 כ"ג חשון התשע"ז
x

Audio Playlist