שימוש במגבונים לחים חד פעמיים בשבת

גדרי סחיטה וליבון בשבת
סחיטת פירות
ניגוב שולחן או פנים במגבונים חד פעמיים

מקורות: גמרא, שבת רמב"ם, הלכות שבת

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪