זמני עלות השחר והנץ החמה בהלכה והדלקת נרות חנוכה במוצאי שבת

מקורות: גמרא, פסחים, צג, ב רמב''ם: ספר אהבה
שו"ת בענייני ימי החנוכה
שידור ישיר ביום השישי 8:30 עד 11:00 באתר 'נצח ישראל' http://net-sah.org

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪