זמני עלות השחר והנץ החמה בהלכה והדלקת נרות חנוכה במוצאי שבת

מקורות: גמרא, פסחים, צג, ב רמב''ם: ספר אהבה
שו"ת בענייני ימי החנוכה
שידור ישיר ביום השישי 8:30 עד 11:00 באתר 'נצח ישראל' http://net-sah.org

תאריך: 
28/08/17 ה' אלול התשע"ז
x

Audio Playlist