חוט תכלת ציצית בימינו לדעת הרמב"ם

חוט תכלת ציצית בימינו. האם זוהה לחלוטין? מה דעת הרמב"ם בסוגיה? מדוע לא כל גדולי ישראל קיבלו את הזיהויים השונים של התכלת? וכיצד לנהוג הלכה למעשה?

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪