דילוג לתוכן העיקרי

דיני תערובת חמץ

דיני תערובת חמץ
באכילה
בקיום בל יראה ובל ימצא
בהיתרה אחרי הפסח
ויסקי ובירה, האם הם חמץ גמור או תערובת חמץ

מקורות:
גמרא, פסחים, מב, א, ואילך
פסחים, לה, א
הרמב"ם, הל' חמץ ומצה