הרה''ג רצון ערוסי שליט''א מדיני חול המועד - סוכות התשע''ח

יום ראשון ג' חוה''מ סוכות יח' בתשרי מביכנ"ס "שיבת ציון" בקרית אונו
מדיני חול המועד
מקורות: משנה תורה לרמב''ם שביתת יום טוב פרק ז'

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪