''שמע בני מוסר אביך'' החובה לשמור מורשת אבות - חוה''מ סוכות התשע''ח

'הקבלת פני רבו' - יום שני ד' יט' תשרי חוה''מ סוכות מביה''כ 'שיבת ציון' קרית אונו
בנושא: ''שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך'' החובה לשמור מורשת אבות.
מקורות: פסחים דף נ' עמוד ב'

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪