מדיני יו''ט - ריקודים ומחיאת כפיים ביו''ט ובשבת בכלל ובשמחת תורה בפרט

מקורות: מסכת ביצה דף לו' ע''ב משנה ביצה פרק ה' משנה ה'

תאריך: 
11/10/17 כ' תשרי התשע"ח
x

Audio Playlist