מצוות ישיבה ושינה בסוכה אם ירדו גשמים

נושא השיעור: הישיבה בסוכה והלינה, אם ירדו גשמים מקורות: משנה, סוכה, ב, ח גמרא, סוכה, כח, ב, ואילך רבינו, הל' סוכה

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪