דין סוכה ונויה, חוה''מ סוכות

נושא: דין סוכה ונויה - הוקצו למצוותן.
דין התנאי דין סוכה ליום או ליומיים.
קדושת הסוכה והנוי.

מקורות: גמרא, סוכה ט. א. גמרא, ביצה ל. ב רבינו הלכות סוכה

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪