דילוג לתוכן העיקרי

דין סוכה ונויה, חוה''מ סוכות

נושא: דין סוכה ונויה - הוקצו למצוותן.
דין התנאי דין סוכה ליום או ליומיים.
קדושת הסוכה והנוי.

מקורות: גמרא, סוכה ט. א. גמרא, ביצה ל. ב רבינו הלכות סוכה