דילוג לתוכן העיקרי

מחלל שבת בפרהסיא הלכה למעשה בימינו