הפלגה באוניה ע''פ ההלכה - טיולים עסקים ושליחויות

יום השישי ט"ו באב, שבת נחמו תשע"ח
טיולים, עסקים, שליחויות
מקורות: גמרא, שבת, יט, א רבינו, שבת

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪