דילוג לתוכן העיקרי

דיני מוקצה לסוגיו שיעור א

מקורות: גמרא שבת, קכב, ב – קכג, א רבינו, שבת

דיני מוקצה לסוגיו שיעור ב וסיכום בכתב של דיני מוקצה לדעת הרמב"ם