שואלין ודורשין בהלכות הפסח

במסגרת ישיבת ראש חודש ניסן ה'תשע"ח. נושא: שואלין ודורשין בהלכות הפסח. מרכז קהילתי "מקור חיים", נתניה. ההקלטה בעריכת ר' יוסי פרחי.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪