דין משקאות חמץ בפסח - בירה ויסקי ערק וכד'

יום השישי כ"ב אדר התשע''ח 9.3.18
מקורות:
גמרא פסחים דף לה ע''א
חולין דף קכ ע''א
רמב''ם הלכות חמץ ומצה

תגיות: 
תאריך: 
09/03/18 כ"א אדר התשע"ח
x

Audio Playlist