שבת החודש ור''ח, הוצאת שלושה ספרי תורה, והדגמת עריכת סדר פסח

יום השישי כט' אדר ויקרא התשע"ח
בנושאים:
א. שבת החודש ור"ח:  שלושה ספרים – הלכה ומנהג
מקורות: גמרא, מגילה, כט
רבינו, הל' תפילה

ב. ליל הסדר הלכה למעשה: שו"ת והדגמות
רבינו, חמץ ומצה
אגדתא דפסחא

 

תגיות: 
תאריך: 
16/03/18 כ"ח אדר התשע"ח
x

Audio Playlist