איסור חמץ חוזר וניעור, אירוח בפסח אצל הנוהג להתיר חוזר וניעור

יום הששי, שושן פורים, ט"ו אדר התשע"ח 2.3.18:
מקורות:  גמרא פסחים
שו''ע סימן תמז סעיף ד
רמב''ם חמץ ומצה פ''א הלכה ה

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪