דיני תרומות ומעשרות בתנאי דיור עירוניים - חלק א

דין פירות, עצים ננסיים, עלי ירק, אדניות (עציצים), עציצים בתוך בית
מקורות: קידושין, סב, א-ב רבינו, תרומות ומעשרות, מעשר שני וכלאים

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪