דיני תרומות ומעשרות בתנאי דיור עירוניים - חלק א

דין פירות, עצים ננסיים, עלי ירק, אדניות (עציצים), עציצים בתוך בית
מקורות: קידושין, סב, א-ב רבינו, תרומות ומעשרות, מעשר שני וכלאים

תאריך: 
19/01/18 ב' שבט התשע"ח
x

Audio Playlist