דילוג לתוכן העיקרי

מצוות הפרשת חלה והלכותיה

מקורות: גמרא, פסחים, דף ט"ז ע"א עירובין, דף פ"ג ע"א קידושין, דף ט"ו ע"ב סוטה, דף ל' ע"ב הרמב"ם, הל' ביכורים