ירושות וצוואות בהלכה

לסדר כן בנות צלפחד דוברות פנחס התשע''ט
מקורות:
משנה, בבא בתרא, פרק ח, א-ו
גמרא, בבא בתרא, קכב, ב; קכט, א

תאריך: 
19/07/19 ט"ו תמוז התשע"ט
x

Audio Playlist