כופין על מידת סדום

לסדר "זעקת סדום ועמורה כי רבה" וירא התש''פ מקורות: משנה, אבות, פרק ה, משנה ט גמרא, בבא בתרא, יב, ב בבא קמא, כ, א-ב רבינו, הל' שכנים, פי"ב, א הל' גזילה ואבידה, ג, ט

תגיות: 
תאריך: 
15/11/19 י"ז חשון התש"פ
x

Audio Playlist