כמה שאלות בנוגע לברית מילה [חולי, דחוי - כיוון דאידחי אידחי? חילול שבת וכד']

 

שו"ת בנושא מילה 17.11.19

1 האם יש חיוב על האישה למול את בנה

תשובה אין חיוב, אבל יש חיוב ליידע את הגורמים שיגרמו לכך שבנה יהיה נימול

 

2 תינוק שהיה לו חולי חום וכדו' מתי יש לקיים את ברית המילה, האם צריך לחכות 7 ימים מהיום בו התינוק הבריא

תשובה לדעת שהרמב"ם אומר שאם הילד חלה אין מלין אותו עד לברית, אם החולי הקיף את גופו, לא רק נקודתי, אזי גם כשיחלים עוד לא מלים אותו בזמן, אלא ממתינים 7 ימים שיתאושש ואח"כ מלים. כמו צהבת חולי של כל הגוף, ממתינים לסילוקה, וממנה עוד 7 ימים התאוששות.

תינוק עם חום ביום ברית המילה. אם 37.5 ומעלה לא מלים. אבל גם לאחר סילוק החום, צריך שבוע התאוששות. כי חום ביטוי לחולי של כל הגוף.

 

3 תינוק שמועד הברית נדחה מהיום ה 8 עקב חולי, האם מנהגנו לקיים את הברית בימים חמישי וששי?

ת: מסירת מודעא לאורייתא. כל תינוק שנמנעה מילתו ב 8 מחמת חולי, וכשיבריא, ואם מסוג החולאים שדורשים 7 ימי התאוששות, ברגע שמותר למול, חייבים למול ולא לדחות. אומר רבינו, כל יום שדוחים מבטלים מצוות עשה. לא לחשוב כיון דאידחי אידחי, אלא למול בזמן.

 

4 האם לקיים ברית ביום חמישי או ששי?

ת: ביום חמישי או ששי – יוצא שבשבת יצטער. כי יום שלישי קשה מבחינת הכאב. כמו שלא מפליגים בים בתוך 3 ימים לפני שבת, כדי שלא יגיע שבת והם בצער, גם כאן חושבים שלא להכניס את הילד בצער לשבת. יש פוסקים שאומרים בחמישי או ששי לא מלים.

זאת לא הדעה שלנו. לדעתנו, כשיש זמן למול, מלים, גם אם בחמישי וגם בששי, היה ומטעמים מסוימים יצטרכו לחלל השבת בגלל המילה, יחללו. לא דוחים כדי לא להגיע לחלל שבת. זה מה שנקרא "מוניפולציות". לא עושים מוניפולציות בהלכה. לך תמים וישר. אין צורך לא מחלל שבת. מילה צריכה להיות בזמנה.

 

4 האם לקיים ברית בשבת אם צפוי חילול שבת המוני?

ת: אחת הבעיות הקשות בימינו אם לעשות מילה בשבת, כי יגיעו מחללי שבת עם מכוניות ומצלמות וכו'. הם נתלים בפסק של הגר"ע יוסף, שאם באמת כלו כל הקצין, לדחות ליום ראשון. אין אנו מסכימים לזה. צודק הגר"ע יוסף. אבל מה זה כלו כל הקצין.

מישהו פנה אלי בקשר לברית בשבת. זו זכות גדולה. מעוניין לקיים מצווה בזמנה. יבואו לך חילול שבת ובצד הרבה עברות. הצעתי להם לקיים בשבת, אבל מסיבה באולם ביום אחר.

 

 

 

תאריך: 
17/11/19 י"ט חשון התש"פ
x

Audio Playlist