הצלת חיי הזולת וחיי הכלל בהלכה

דין רודף, לא תעמוד על דם רעך, תרומות איברים וכיו"ב מקורות: גמרא, סנהדרין, דף ע"ג ע"א ואילך גמרא, סוטה, דף מ"ד ע"א ואילך הרמב"ם הל' רוצח ושמירת נפש, והל' מלכים

תאריך: 
17/01/20 כ' טבת התש"פ
x

Audio Playlist