דילוג לתוכן העיקרי

הכנס השנתי העולמי ה-29 לדיני ממונות ומשפט עברי מושבים א-ב


יום רביעי י' שבט (2020.2.5)
 10:00-11:00 | ראשון מושב
יו"ר: הרב רואי מרגלית, ר"מ בישיבת בית אל
20:10-00:10 הרב ד"ר דוד מישלוב, ממייסדי ומנהלי 'פורום הרבנים' | דרכי אכיפת התחייבות לסודיות בקבוצות דיון באינטרנט
40:10-20:10 הרב רון אל אהרון, אב"ד נתיבות ורב קהילת שבזי באר שבע | דין מי שפרע ומחוסר אמנה ברשתות החברתיות
00:11-40:10 הרב מנשה מלכה, רב הישוב מלילות, ראש ישיבת 'שומרי הקודש' ואב"ד לממונות | הכלים העומדים לרשות ביה"ד בתביעה
להוצאת דיבה בתקשורת המודרנית

 11:00-12:00 | שני מושב
יו"ר: עו"ד משה פרסיק
20:11-00:11 הרב ישועה רטבי, דיין בבה"ד 'ארץ חמדה- גזית' ירושלים, ובביה"ד מצפה יריחו מטעם 'איגוד בתי הדין לממונות' | פרסום
מידע אישי או ביקורת שלילית ברשתות חברתיות.
40:11-20:11 הרב ירמיה מנחם כהן, אב"ד פאריז | ציווי הבעל לכתיבת גט לאשתו על ידי מדיה חזותית
00:12-40:11 פרופ' עו"ד אבי וינרוט | שיימינג (ביוש)- היקף הנזק