מדינה יהודית דמוקרטית בהלכה

מקורות: גמרא, סנהדרין, פה, ב רבינו, הל' סנהדרין

תאריך: 
02/03/20 ו' אדר התש"פ
x

Audio Playlist