דילוג לתוכן העיקרי

מדינה יהודית דמוקרטית בהלכה

מקורות: גמרא, סנהדרין, פה, ב רבינו, הל' סנהדרין