קדושת בתי כנסת (=המקדש מעט) בהלכה

מקורות: משניות מגילה, פרק בני העיר, ג, א-ד
גמרא, מגילה, כח, א, ואילך
הרמב"ם, הל' תפלה

תאריך: 
28/02/20 ג' אדר התש"פ
x

Audio Playlist