א. פרשת זכור ב. פורים בהלכה חלק ב

מקורות: גמרא, ברכות, תוס', דף יג, א גמרא, מגילה, יח, א רבנו, הל' מגילה והל' מלכים

תגיות: 
תאריך: 
06/03/20 י' אדר התש"פ
x

Audio Playlist