כשרות העופות בהלכה - האם חייבים מסורת בסימני העוף והחיה?

x

Audio Playlist