כשרות עוף הבראקלי חלק א

סימני הכשרות ומסורת במיני עופות. תרנגול הודו, אווזים, תרנגולים.
מקורות: גמרא חולין סא עמוד א - סה עמוד ב. רמב"ם הלכות מאכלות אסורות.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪