דילוג לתוכן העיקרי

חשמל בשבת - איסור מוליד - הולדת חום בשבת

01-05-2015 - שני קבצים מאוחדים