מי סופג, עפ"י דין תורה, ההפסדים לנדל"ן שנגרמו בעטיו של "כח עליון"?

עיקר הבעיה - אם אין איזכור לכך בהסכמים. איך זה משתלב עם מרכיב האמונה בהשגחה פרטית, שאינו קיים במשפט הכללי?

תאריך: 
24/12/07 ט"ו טבת התשס"ח
x

Audio Playlist