בשר שנשרה בחלב - האם נאסר?

האם שרייה זו נחשבת כבישה לשיטת הסוברים "כבוש כמבושל"?
מה דין הכלי - האם טעון הכשרה?

תגיות: 
תאריך: 
15/01/08 ז' שבט התשס"ח
x

Audio Playlist