האם מותר להטמין ספר תורה בלוי בקבר לצידו של המת?

האם רצוי לשרוף את כתבי הקודש הבלויים ע"מ שלא יתבזו?
מהם דרכי הגניזה המותרים לתשמישי קדושה?
האם הגניזה העדיפה לס"ת בלוי הינה מקום שמור מיוחד ולא בבית הקברות?
האם זה תלוי במעמדו של המת - דווקא תלמיד חכמים? ומי יקבע מיהו ת"ח?

תגיות: 
תאריך: 
04/02/08 כ"ז שבט התשס"ח
x

Audio Playlist