האם ניתן לתבוע מוכר בשר טריפה שנודע לקונה לאחר שכבר אכל מקצתו?

מעשית לא נגרם נזק ממוני לקונה ולמרות זאת נשאלת השאלה?

האם יש הבדל בין איסור מדאורייתא או איסור מדרבנן? מה יהיה הדין אם כל הבשר נצרך ע"י הקונה?

האם ישתנה הדין אם יתברר שהמוכר עשה זאת במזיד או בשוגג?

תאריך: 
27/02/08 כ' אדר א' התשס"ח
x

Audio Playlist