האם מותר להחזיר הלוואה דולרית עפ"י הערך המקורי למרות ירידת ערכו של הדולר?

האם נחשב כמלווה סאה פירות בסאה פירות האסורה מדרבנן?

מה ההבדלים בין הלוואה במטבעות להלוואת פירות / סחורות?

תאריך: 
13/03/08 ו' אדר ב' התשס"ח
x

Audio Playlist