האם יש נפילת אפים בט"ז באדר למוקפין הנוהגים "פורים משולש"?

תאריך: 
23/03/08 ט"ז אדר ב' התשס"ח
x

Audio Playlist