הקליטה הרוחנית של עליית "על כנפי נשרים"

הרצאתו של הרב רצון ערוסי בכנס חוקרים במדעי היהדות שהתקיים באוניברסיטת בר-אילן.

הרב נשא דברים בעניין קליטתם הרוחנית של העולים מתימן בעליית "כנפי נשרים" הקרויה גם "מרבד הקסמים".

תאריך: 
24/03/08 י"ז אדר ב' התשס"ח
x

Audio Playlist