ט' באב שחל במוצ"ש - מדוע הנהיגו להבדיל על הכוס רק במוצאי הצום האם אין אפשרות אחרת?

מדוע אין התייחסות לשאלה זו לא בתלמוד ולא בהרמב"ם? האם מאחר ואסורה אכילה כבר מערב ט' באב הסתפקו חכמים בהבדלה שבתפילה בלבד?

האם יש חובה להבדיל על הכוס גם בערבו של צום מבעוד יום כפי שנזכר בתלמוד ובהרמב"ם?

האם אונן יכול להבדיל על הכוס מבעוד יום בשבת ע"מ להתיר לו האכילה?

תגיות: 
תאריך: 
05/08/08 ד' אב התשס"ח
x

Audio Playlist