דילוג לתוכן העיקרי

האם בנקים חייבים לכתוב פרוזבול למרות שמדובר ביישות משפטית בלבד?

והרי אין כאן מצווה בין אדם לבין אחיו? האם יש להתחשב ב"הרמת מסך" שמגבילה אחריותם של מנהלי הבנקים ובעלי המניות כלפי הלקוחות במקרים מסוימים?

האם מנהלי הבנקים מנועים לכתוב פרוזבול כשליחים של הישות המשפטית?

האם רבוי העסקאות וההלוואות עם הבנקים מחייבים שלא להסתפק בפרוזבול אחד לכל בנק?