ברורים בדין רודף

האם טוענים לזכות למחבל שדרס ופגע בכוונה תחילה בחפים מפשע?
האם מותר לעשות שפטים ברוצח שנתפס ואינו מסוגל עוד לבצע זממו?
כיצד יש לפעול למען הצלת נרדף, האם יש לחוס על נפש הרודף אם הוא קטין או שאינו בר דעת?
האם גם מי שמסכן הנרדף שלא בכוונה יחשב רודף, כמו מכונית המתדרדרת לכיוון קבוצת אנשים?

תאריך: 
07/10/08 ח' תשרי התשס"ט
x

Audio Playlist